Isaac Diaz Pardo. Crónica dunha fecunda amizade

Xosé Neira Vilas

Sinopse

A amizade entre Xosé Neira Vilas e Isaac Díaz Pardo comezou en Buenos Aires en 1955, cando o primeiro levaba seis anos na Arxentina e o segundo, un pintor consagrado, pasara da pintura á cerámica, fundara a empresa de porcelana do Castro (Sada) e arribara ó Prata para encamiñar unha industria semellante a aquela. Seguiron comunicándose cando, en 1961, Neira e Anisia radican en Cuba. Reencontraríanse once anos máis tarde, e seguiríanse vendo en sucesivas viaxes de Neira a Galicia. O libro recolle a relación de ambos desde a visión de Xosé Neira Vilas.