Comentarios y recuerdos

Gerardo Fernández Albor

Sinopse

Este libro recompila algúns dos centenares de artigos escritos por Gerardo Fernández Albor nos seus 17 anos como articulista de El Correo Gallego. Un emotivo e lúcido percorrido polos acontecementos máis relevantes do último século a través dos ollos de quen viviu intensamente algúns dos seus grandes sucesos, un galeguista de corazón e un europeísta de convicción que forma parte da historia médica e política de Galicia, de España e de Europa.