Na cidade do perdón

Manuel Fernández Pérez

Sinopse

Mitos, lendas e lerias son parte consubstancial da historia de calquera cidade, e aínda máis da de Compostela, cuxa mesma orixe está ligada á fascinante lenda do apóstolo Santiago. Desde entón ata os nosos días, centenares de personaxes e historias foron conformando esta milenaria cidade. Sobre eses nomes e feitos que teñen un substrato real, o autor fabula historias sensacionais que nos permitirán coñecer, aínda mellor, esta sorprendente cidade.